PRAWO PRACY
wypowiedzenie i ochrona przed wypowiedzeniem
obowiązek wynagrodzenia w wypadkach nadzwyczajnych
umowa i stosunek o pracę
prawa i obowiązki pracownika
prawa i obowiązki pracodawcy
mobbing na miejscu pracy

PRAWO KARNE
ogólne prawo karne & postępowanie karnego
odwołania & rewizje w sprawach karnych
porawo środków odurzających
obrony urzędowe
karne prawo prywatne
prawo wykonania kary
gospodarcze prawo karne
prawo karne w internecie
prawo młodocianych

PRAWO RODZINNE
mediacja
rozwód

separacja
prawo alimentacyjne
prawo opieki
prawo użytku mieszkania i wyposarzenia
prawo majątkowe
umowy małżeńskie
polsko-niemieckie prawo małżeńskie i rodzinne

PRAWO DROGOWE & WYKROCZEN
regulacja szkód wypadkowych
karne prawo drogowe & karne prawo wykroczeń
pozbawienie prawa jazdy
prawo odszkodwań

PRAWO GOSPODARCZE
polsko-niemieckie prawo gospodarcze
międzynarodowe prawo prywatne
prawo spółek i stowarzyszeń
zakładanie firm
prawo ubezpieczeniowe

PRAWO CYWILNE